Informacje o podatku od nieruchomości

Jednym z podatków, które muszą płacić właściciele mieszkań własnościowych, domów, gruntów czy też innych ziem jest podatek od nieruchomości Poznań. Jeśli chodzi o właścicieli mieszkań to tylko część z nich musi płacić tego rodzaju podatek. Dotyczy to mieszkań mających własną księgę wieczystą i są w pełni wyodrębnione prawnie. W przeciwnym razie tematem tym zajmuje się spółdzielnia. W momencie kupna nieruchomości fakt ten należy zgłosić w gminie w ciągu 14 dni, podobna sytuacja ma miejsce gdy zostanie sprzedana część gruntów, wyrobiona księga wieczysta czy też uzyskaniu praw do użytkowania wieczystego. Po złożeniu odpowiednich formularzy zostanie się poinformowanym o wysokości podatku.

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości?
Podatek od nieruchomości Poznań płacić muszą wszystkie osoby fizyczne, jednostki organizacyjne czy też osoby prawne. Obowiązek płatności tego podatku dotyczy:
– właścicieli nieruchomości
– posiadaczy mienia publicznego
– posiadaczy samoistnych ziemi czy też obiektów

Osoby zwolnione z konieczności płacenia podatku
W zakresie prawa znajdują się pewne przypadki możliwości zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości, jednak dodatkowo każda gmina ma możliwość zwolnienia z konieczności płacenia podatku dodatkowe podmioty. Wśród podmiotów standardowo zwolnionych z konieczności płacenia podatku od nieruchomości wymienić należy między innymi osoby nie prowadzące działalności gospodarczej w przypadku posiadania:
– budynków będących wykorzystywanych w przypadku działalności leśnej, rybackiej czy też rolnej
– nieużytków i użytków ekologicznych
– gruntów zalesionych
– gruntów zakrzewionych
– gruntów, które położone są w rodzinnych ogrodach działkowych

Stawki
Podatek od nieruchomości Poznań jest bardzo zależny od kilku czynników wśród, których wymienić należy powierzchnia oraz stawki ustalone przez gminę. Każda gmina ustala swoje stawki indywidualnie jednak obecnie maksymalną stawką jaką może ustalić jest 0,77 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Terminy
Płatność za podatek od nieruchomości rozłożona zwykle jest na 4 raty. Terminy płatności to 15 marca, maja, listopada oraz września. Płatność możliwa jest zarówno w urzędzie gminy, inkasenta bądź też przelewem.

Jak rozliczyć się z podatków?

We własnej firmie zawsze poszukujemy pewnych oszczędności. Wszystko po to, aby nasze przychody stawały się znacznie wyższe. To pozwala nam dalej wysilać się w rozwoju działalności. Chcemy, aby rozwijała się nie tylko na rynku lokalnym, ale regionalnym, krajowym. A później zamierzamy otwierać się na rynku zagraniczne. Aby jednak stało się to bardziej możliwe, to od samego początku musimy jak najlepiej rozliczać się z wymaganych podatków. W tym zakresie nie posiadamy często doświadczenia księgowego i prawniczego. Najlepiej więc będzie dla nas, jeśli pozwolimy sobie na współpracę z pewnymi specjalistami w tym zakresie. To na przykład doradca podatkowy Poznań, który chętnie wczuje się w nasze położenie, jak i zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

Zmniejszamy podatki do minimum

Możliwe, że mieliśmy zły plan na rozpoczęcie firmy. Otrzymaliśmy lepsze propozycje i uznaliśmy, że zamiast zakładać działalność jednoosobową, postanowimy już utworzyć spółkę. Innym razem nie braliśmy jeszcze pod uwagę pewnych ulg podatkowych, które dotyczą branży, w jakiej zamierzamy się wysilać. Przepisy w tym kierunku zmieniają się dość często, a my nie jesteśmy z nimi na bieżąco. Natomiast w sytuacji takiej znajduje się doradca podatkowy i to właśnie na jego wsparciu powinniśmy tutaj polegać.

Mniejszy ZUS

Okazuje się, że dość poważnym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest wysoki ZUS, który sprawia, że koszty stają się naprawdę wysokie. Jak można jednak tego uniknąć. Wystarczy skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy. A następnie wybrać ZUS uzależniony od naszych przychodów. Dzięki temu jego wysokość okaże się znacznie niższa, niż wcześniej. Z takich udogodnień będziemy mogli skorzystać również w następnych roku.

W kwestii podatków można wyszukać jeszcze wiele kosztów firmowych, które będą zmniejszać podatek dochodowy. Zapewne wiedza na ten temat również okazuje się dla nas ważna. Doradca podatkowy będzie w stanie wykazać nam całą listę kosztów, które będziemy mogli wliczać do firmy. Czynimy to każdego miesiąca, więc z czasem posiadamy w tym zakresie już pewne doświadczenie. Dodatkowo może się tym zajmować nasza księgowa, przez co wyręcza nas i czyni naprawdę dobrą pracę. My dzięki temu możemy skupić się na najważniejszych zadaniach, w których sprawdzamy się najlepiej.